Tietosuojaseloste tarjouspyyntölomakkeen käyttöön 1.5.2022
Rekisterinpitäjä: Maalausliike Varion Oy(3272866-1)
Waltteri Lahtinen
Valimokuja 2 C 99
04410 Järvenpää
Verkkosivu: varion.fi

waltteri@varion.fi
045 1740878

Miksi tietoja kerätään?
Yhteydenottolomakkeella kerään asiakkaan nimen, edustettavan yrityksen, sähköpostin, halutun palvelun ja mahdollisia lisätietoja. Nämä tiedot kerätään, jotta voin kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteri siis sisältää seuraavat tiedot:
– Nimi

– Yritys

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero, mikäli sellainen on erikseen kysymällä saatu

– Halutun palvelun, mikäli se on tarjouspyyntölomakkeen kautta lähetetty.

– Mahdollisia lisätietoja

– IP-osoitteesi

Ketkä tietoja vastaanottavat
Henkilötietojasi vastaanottavat

– yrityksemme, Maalausliike Varion
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan.

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
Saada pääsy tietoihin
Oikaista tietoja
Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
Rajoittaa tietojen käsittelyä
Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustaa tietojen käsittelyä
Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen waltteri@varion.fi ja pyytämällä jotakin yllämainituista.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia
Tarjouspyynnön vastaanottamista katsellen pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja kuvaus tarvittavasta palvelusta. Sinun ei ole pakko antaa muita tietoja, kuten puhelinnumeroa, katuosoitetta tai edustamasi yrityksen nimeä.