Tarjoamme työllemme jopa 4 vuoden takuun!

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste tarjouspyyntölomakkeen käyttöön 1.5.2022

Rekisterinpitäjä:
Maalausliike Varion Oy (3272866-1)
Waltteri Lahtinen
Kuriirikuja 6b 23, 01300 Vantaa
Verkkosivu: varion.fi
waltteri@varion.fi
045 1740878

Miksi tietoja kerätään?
Yhteydenottolomakkeella kerään asiakkaan nimen, sähköpostin, halutun palvelun ja mahdollisia lisätietoja. Nämä tiedot kerätään, jotta voin kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteri siis sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Halutun palvelun, mikäli se on tarjouspyyntölomakkeen kautta lähetetty
 • Mahdollisia lisätietoja
 • IP-osoitteesi

 

Ketkä tietoja vastaanottavat
Henkilötietojasi vastaanottavat

 • yrityksemme, Maalausliike Varion
 • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

 

Henkilötietojen säilytys Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 

Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen waltteri@varion.fi ja pyytämällä jotakin yllämainituista.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia
Tarjouspyynnön vastaanottamista katsellen pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja kuvaus tarvittavasta palvelusta. Sinun ei ole pakko antaa muita tietoja, kuten puhelinnumeroa tai katuosoitetta.